Forebyggelse og håndtering af overgreb

Her på siden kan du finde relevante dokumenter om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb. Disse dokumenter er grundlæggende for ELM’s arbejde og fællesskaber og skal hjælpe til at give et trygt samvær og vejlede til korrekt handling i tilfælde af overgreb.

Det gode samvær

Frikirkenets dokument om det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde er et basisdokument i ELM’s arbejde i forhold til forebyggelse og håndtering af overgrebssager. Alle vores børne- og ungdomsledere (både lønnede og ulønnede) i de forskellige arbejdsgrene skal kende og have reflekteret over dokumentet sammen med deres medledere og den ansvarshavende klub-/foreningsleder.

Vejledning og retningslinjer i tilfælde af seksuelle overgreb

ELM har en lang tradition for arbejde med børn og unge, og derfor har Landsstyrelsen valgt at udarbejde vejledning og retningslinjer for, hvad der skal gøres, hvis der sker seksuelle overgreb/krænkelser i ELM-regi.

Vejledning og retningslinjer for forebyggelse af seksuelle overgreb og krænkelser

ELM ønsker at tage risici for overgreb og krænkelser meget alvorligt. Vi ønsker, at vi alle gør så meget, som vi overhovedet kan, for at forebygge og forhindre seksuelle overgreb og krænkelser og for at skabe størst mulig tryghed og tillid i vores sammenhænge og fællesskaber

ELU – et trygt sted at være

Det gode samvær i ELM’s børne- og ungdomsarbejde – ELU udgave. Vejledning og retningslinjer for forebyggelse af seksuelle overgreb og krænkelser i ELU-regi. Vejledning og retningslinjer i tilfælde af seksuelle overgreb og krænkelser i ELU-regi.

Grooming – Seksuelle krænkeres strategier

For at kunne forebygge seksuelle overgreb er det vigtigt at forstå, hvordan overgreb egentlig foregår. Derudover skal foreninger og organisationer, som har ansvar for børn, sammen med børnene udarbejde og tale om fælles samværsregler.
– Kuno Sørensen, psykolog og seniorrådgiver i Red Barnet.