Vision

ELM’s arbejde i de kommende år har 5 fokuspunkter, som kan ses herunder. Fokuspunkterne bygger videre på den vision, som blev udarbejdet i 10’erne og udkom i revideret udgave i 2016. I 2019 udsendte landsstyrelsen 7 pejlemærker for de kommende år. De 5 fokuspunkter bygger altså videre på både visionen og pejlemærkerne.

De 5 fokuspunkter er:

 • Bibeltro forkyndelse og undervisning
 • Samarbejde med søsterorganisationer
 • Arbejdet med børn & unge (yngre generationer)
 • Mere musik
 • ”Den uærlige godsforvalter” (diakonal og evangelisk fokus på et sundt økonomisk liv og giverglæde)

De syv pejlemærker er:

 1. Åbne fællesskaber
  • plads til alle – rum for nye
 2. Nye fællesskaber
  • andre veje at gå – nye aktiviteter
 3. Forandre for at bevare
  • omstillingsparat – midt i det uforanderlige
 4. Opfordring til samarbejde
  • vi er stærkere sammen – med kirker og missionsforeninger
 5. Værdier og identitet
  • kerneværdier i ELM – et vigtigt fundament
 6. Differentieret samarbejde
  • Forskellige fra kreds til kreds – tilpasset samarbejde med ELM Danmark ud fra muligheder og udfordringer
 7. Støtte til konkrete og vigtige arbejdsgrene
  • brug ELMs ansatte ind i det lokale arbejde

Under dokumenter kan du læse Visionen fra 2016 og et inspirationskatalog til denne samt en introduktion til pejlemærkerne fra 2019.