Projektpulje – Børn & Unge

Projektpulje rettet mod børn og unge.

I efteråret 2019 oprettede ELM en pulje med overskriften “Børn og unge”. Her vil lokale ELM og ELU kredse og enkeltpersoner kunne søge om tilskud til enkeltprojekter under formålet. Landsstyrelsen begrunder hensættelsen af midlerne med, at det muliggør, at der også i årene fremover kan satses på projekter med direkte mission.

I 2024 kan der søges beløb efter behov i projektpuljen på op til 10.000 kr. Nærmere henvendelse til Hanne Cramer.

Det er fx muligt at søge til nye/bedre lokaler, til inspiration og uddannelse, til studierejser, til lokale ture, til din gode idé.

Retningslinjerne er beskrevet i nedenstående link.

Midlerne til puljen, i alt 300.000 kr kommer fra en arv efter Lilly Christensen, Sædding.