Historie og fakta

ELM er en fri missionsforening med samme trosgrundlag og bekendelse som i Den danske Folkekirke og de evangelisk lutherske frimenigheder.

ELM samarbejder både lokalt og på landsplan med andre kirker og organisationer, som deler foreningens teologiske grundlag: Troen på Bibelen som Guds ord og den lutherske bekendelse.

Find et link til bekendelsesskrifterne til højre på denne side.

Organisation

ELM er organiseret som en landsforening med tilsluttede lokale kredse. De enkelte kredse sender repræsentanter til det årlige repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen for ELM vælges. Se hvem, der sidder i bestyrelsen her.

Foreningen har en række ansatte tilknyttet, som støtter op om det lokale arbejde og faciliterer fælles indsatser, som fx udgivelsen af bladet Liv i Troen.

ELM har omkring 500 medlemmer og faste brugere.
Ud over arbejdet i Danmark er ELM engageret i mission i udlandet. Du kan læse mere om mission i Peru her.

Historie

ELM er en frugt af de mange kristne vækkelser, som prægede hele Norden i slutningen af 18-tallet. Den svenske forfatter Carl Olof Rosenius var en nøglefigur i den såkaldt ny-evangeliske vækkelse i Sverige i midten af 18-tallet. Denne vækkelse spredte sig til Danmark, ikke mindst gennem smeden Christian Møller fra Bornholm, som stiftede Luthersk Missionsforening (LM) i 1868.
Efter et par årtier opstod der en uenighed blandt de ledende i LM om den teologiske linje for foreningen, hvilket førte til, at en gruppe skilte sig ud og dannede ELM Det skete fra 1889-92, hvor man stiftede tre foreninger i hhv., København Jylland og på Bornholm. Man ønskede at holde fast i foreningens lutherske udgangspunkt og at fastholde forkyndelsen evangeliet om frelse ved tro på Jesus som det bærende i foreningens arbejde.
I dag findes de to foreninger LM og ELM fortsat, men der er nu udpræget gensidig forståelse og godt samarbejde mellem dem.

Der er i de senere år blevet forsket en del i de to foreningers tilblivelse og ønsker man at dykke nærmere ned i historien anbefaler vi, at man besøger online-tidsskriftet emissio.net, som har en omfattende samling af materiale om nyevangelismen i Danmark og Norge. Klik her for at komme til artiklerne.

Download ELM’s vedtægter

Folkekirkens bekendelsesskrifter