Betyrelsen i ELM

ELM Danmark ledes af en frivillig bestyrelse på 7 medlemmer kaldet landsstyrelsen. Landsstyrelsens medlemmer vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor kredsene sender repræsentanter.

Landsstyrelsen består af følgende personer:

Det åndelige ansvar for foreningen, herunder ansvaret for de kaldede prædikanter, ligger hos hyrde-lærerrådet, som består af følgende personer:

  • Poul Iversen (formand)
  • Mogens Riis Pedersen
  • Michael Kjøller-Petersen

Henvendelse til bestyrelse og hyrde-lærerråd kan ske gennem formændene