Intens undervisningsuge i Chiclayo

Fra mandag d. 19 til fredag d. 23. februar, var der bibelskoleuge i den lutherske kirke i Chiclayo.

Lise og Frederik Berggreen Smidt underviste i mellemmenneskelige forhold og broderkærlighed i kirken. De havde mange gode pointer og konkrete eksempler på, hvordan man kan lytte bedre til hinanden, vise interesse og stille store spørgsmål til hinanden. Dette blev krydret med gruppearbejde, som deltagerne gik meget op i. Der blev også plads til dramatisering, når Frederik og pastor Pepe Córdova hver dag indtog rollerne som Jorge og Luis, der gennem en samtale satte fokus på dagens tema.

Selv underviste jeg i Johannes Evangeliet.

En af dagene underviste en ældre dame, der kommer i en af kirkerne. Hun har været universitetslærer, og hun delte ud af sin erfaring i en god blanding af livsvisdom, faglig viden og bibelkundskab.

En anden dag medvirkede en af kirkens yngre prædikanter, David, også med en undervisningsdel om livet som pilgrim her på jorden. Det var godt at opleve, at der også var gode bidrag til undervisningsugen fra kirken selv.

Den intense undervisning og de mange timer i et varmt og tætpakket lokale afskrækkede ikke kirkens medlemmer. Tværtimod. De første dage, var der godt 20 deltagere, senere næsten 30 og den sidste dag, fredag, var der over 40. Det var utrolig dejligt at mærke opbakningen og glæden ved at kunne modtage intensiv undervisning og interessen for de emner, der blev undervist i.