Velkommen til ELM’s nye hjemmeside

Efter et meget langt forløb er dagen nu endelig kommet, hvor vi kan byde velkommen på ELM’s nye – og synes vi selv – flotte hjemmeside.

Hjemmesiden har gennem længere tid trængt til fornyelse, både hvad angår design og oversigtlighed. Mange har gjort en stor indsats for at skabe denne fornyelse. Det gælder først og fremmest tidligere landssekretær Peder Østergaard Jensen, som sammen med gode folk tænkte de grundlæggende tanker for den nye side, dens opbygning og indhold. Camilla Engrob stod for designprocessen inkl. farveskala og design af logo samt den første skitse af forsiden. Tak til jer der tog den første vagt.

Dernæst tak til webmaster Peter Baltzer Stidsen for professionelt, loyalt og dygtigt arbejde med at skabe skitser og tanker om til en egentlig hjemmeside. Der er kommet et flot resultat ud af anstrengelserne, og vi glæder os over en brugervenlig og dynamisk side.

Nu håber vi, at ELM’s venner og alle brugerne bliver glade for hjemmesiden. I forhold til den gamle side er nogle ting blevet forenklet, nogle ting er væk, andre ting er flyttet og noget er helt nyt. Men vores ønske er, at siden må kunne fungere som informationskanal, som inspiration og hjælp til kredsene, som indgangsportal til ELM for nye, og at den samtidig må være til opbyggelse.

Vi vil ønske ELM tillykke med vores nye hjemmeside og invitere jer alle til at kigge rundt på siden, nyde det flotte design og gøre flittigt brug af mulighederne.

God fornøjelse med den nye hjemmeside!