Ressourceportal til Latinamerika – et ambitiøst og spændende projekt i 2024

Én af mine opgaver som missionær i ELM med fokus på Peru er at lave en digital ressourceportal med gode, lutherske materialer til kirker og kristne i Latinamerika.

Det er en ambitiøs satsning, som ELM har bedt mig gå i gang med, men vi tror på, at vi – trods ELM’s størrelse – kan sætte os i spidsen for noget, der kan får stor betydning for lutherske kristne i Latinamerika.

Visionen er at stille lutherske ressourcer til rådighed for at udruste menigheder og styrke den lutherske teologi og identitet i regionen.

Målet er at lave en hjemmeside med materialer til lutherske kirker, der ikke selv har midler eller ressourcer til at lave materialer eller som ønsker inspiration og hjælp forkyndelse, undervisning, oplæring, mm. I første omgang er målgruppen de mindre og små lutherske kirker, der findes spredt ud over regionen, som ikke selv har en større international partner i ryggen. Men alle er naturligvis velkomne til at gøre brug af portalen og de materialer, der kommer til at ligge der.

Opgaven er at samle materialer fra relevante, lutherske kilder, undervisere, teologer, præster, osv. og stille disse til rådighed på en oversigtlig og let tilgængelig måde. Derudover skal jeg selv fremstille nogle materialer med bibelundervisning, oplæg og forkyndelse.

Hen ad vejen vil vi se på muligheden for at udbyde nogle online undervisningsforløb for interesserede præster, ledere, menigheder og individuelle kristne.

I første omgang er der lavet en projektbeskrivelse, og planen er nu, at jeg skal i gang med en masse netværksarbejde for at få kontakt både til mulige bidragsydere og interesserede kirker. Til det kan jeg få glæde af at have en del kontakter i regionen og derudover at kunne benytte mine kontakters kontakter og mine venners venner for at komme i kontakt med endnu flere.

Tak, for forbøn for dette spændende og potentielt meget vigtige projekt. Vi ved ikke, hvor vi lander med det hele endnu, men det kan få stor betydning for mange små, lutherske kirker i Latinamerika, at de på den måde har et sted at få hjælp og inspiration.

– Roar Steffensen, ELM pendlermissionær