PRESSEMEDDELELSE: Kirker forpligter sig på at arbejde for god adfærd i kirker og kristne hjem

22 kristne trossamfund og foreninger har i kølvandet på konferencen ”Når kirken svigter” i september 2021 underskrevet en etos for god adfærd i kirker og kristne hjem.

Det var en historisk bred alliance af kristne trossamfund og foreninger, som i september 2021 inviterede til konferencen ”Når kirken svigter”. Formålet var dels at sende et signal ud om at se egne skyggesider i øjnene – og dels at skabe en dialog med samt anerkende dem, der gennem årene har oplevet kirken som et smertefuldt sted frem for et sted med tryghed.

”Men en konference gør det naturligvis ikke alene,” pointerer Søren Sørensen, generalsekretær i Luthersk Mission. ”Sunde og gode fællesskaber kræver et kontinuerligt fokus og en løbende dialog. Derfor har vi siden konferencen arbejdet på at lave en etos for god adfærd i kristne trossamfund, foreninger og hjem.”

Dokumentet er nu færdigt og underskrevet af 22 kristne trossamfund og foreninger (se liste nedenfor). Det kan ses på naarkirkensvigter.dk samt her på hjemmesiden.

”I etossen udtrykker vi de værdier, som konferencen italesatte. Den er en indbydelse til kirker, menigheder, fællesskaber og enkeltpersoner om at forpligte sig på en tryg og åben adfærd, der kan forebygge overgreb og tvang i kristne fællesskaber og familier,” forklarer generalsekretær for Indre Mission, Jens Medom Madsen.

Underskriverne af dokumentet forpligter sig ud over indholdet i dokumentet også på at omtale dokumentet på sine egne platforme samt at udvikle handleplaner for de områder, dokumentet peger på, som man endnu ikke har taget højde for med nuværende handleplaner.

”Det betyder ikke, at dokumentet er ens primære arbejdsredskab i forhold til emnerne. Flere af underskriverne arbejder med deres egne dokumenter og formuleringer på området. Men med tilslutningen til dokumentet tilkendegiver man, at man arbejder med områderne, som er skitseret i dette”, siger Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet, som har opfordret underskriverne til også at orientere deres kommune om de tiltag, som man har iværksat på området.

”Med barnets lov har kommunerne fået en stærkere rolle at spille i forhold til opsporing og forebyggelse af ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Her er det vigtigt, at kristne trossamfund og foreninger er gode samarbejdspartnere, og det er denne etos et stærkt udtryk for.”

Yderligere oplysninger:
Søren Sørensen, tlf. 24 98 76 60
Jens Medom Madsen, tlf. 22 14 16 32
Mikael Wandt Laursen, tlf. 42 42 22 15

Underskrivere af ”Etos for god adfærd i kirker og kristne hjem”:

 • Adventistkirken Danmark
 • Baptisternes Børne og Ungdomsforbund
 • Danmarks Unge Katolikker
 • Evangelisk Luthersk Netværk
 • Frelsens Hær
 • Indre Mission
 • Indre Missions Unge
 • Kristeligt Forbund for Studerende
 • Kirkernes Integrations Tjeneste
 • Luthersk Mission
 • LMBU – Luthersk Missions børne og unge
 • Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
 • FrikirkeNet (Herunder: Mosaik, Apostolsk kirke, Hillsong Danmark, Vineyard Danmark og Evangelisk Frikirke Danmark mfl.)
 • Evangelisk Frikirkes Børn & Unge
 • Apostolsk Kirkes Børn & Unge
 • Børn & Tro
 • KRIS – Kristen Rådgivning og Terapi for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte